top of page

Kalite Politikamız

Kuruluşumuzdan bugüne kadar gerçekleşen tüm faaliyetlerimiz ve bu faaliyetlerin sonucunda müşterilerimize sunduğumuz ürünler ve hizmetlerle oluşan güvenin ve bu güvenin simgesi haline gelmiş Teke Mobilya isminin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, Teke Mobilya’da projelerin belirlenen süre içerisinde müşteri talebini sağlayacak şekilde tamamlanması temel esastır.

Teke Mobiya' nın başarısının sürekliliğinin sağlanması amacıyla ;

     · Müşteri isteklerinin yönlendirilmesi ve bu isteklere maksimum düzeyde uygunluk,
     · Sürekli eğitimle gelişmeyi desteklemek ve kalifiye insan gücü oluşturmak,
     · Yapılan ürünlerde çevreye duyarlı ve insan sağlığına zarar vermeyen materyaller tercih etmek,
     · Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak çağın gerektirdiği teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak,   politikaların esasını oluşturur.
         
     T  ecrübeli’ dir; Sektörü ve  “iş” in işleyişini iyi bilir. 
     E  ğitimli’ dir; Formal ya da tecrübe yolu ile neyin, nasıl yapılacağını öğrenmiştir. 
     K  alite’ cidir; Firmanın ürünlerinin müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlar. 
     E  snek’ tir; Hedeflerine ulaşmak için ilkeleri doğrultusunda alternatif yollar bulur ve izler. 

     M  üşteri Odaklı’ dır; Varlık nedeninin ve başarısının müşteri beklentilerinin tam tatmini olduğunu özümser. 
     O  peratör’ dür; Kendisine delege ettiği işleri en iyi şekilde yürütür. 
      ilişimci’ dir; “Bilgi” yi anlar ve yönetir, bilgi teknolojilerini izler ve kullanır. 
     İ   dealist’ tir; Kurum değerlerini önemser ve geliştirir. 
     L  ider’ dir; Ekibini motive eder, yönlendirir. 
      öneticidir; Ekibinin "rol" lerinin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. 
     A  raştırmacı’ dır; Küresel, ulusal, sektörel değişimleri, alanı ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder, her gün yeni bir şey öğrenir öğrenmeyi bilir.
                                                                                                                                        
                                                                                                                                          SAYGILARIMIZLA / TEKE MOBİLYA

business-man-using-calculator-review-bal
bottom of page